Om

Maria Sandgren arbetar med fotografi, musik och texter om psykologiska fenomen i sitt projekt ”Where is the therapy.” Projektet handlar om hur vi kan förstå oss själv och andra – genom konsten, erfarenheter och psykologin. Hon tycker om att kombinera hennes intressen och psykologiska kunskaper, eftersom hon menar att det finns många sätt att förstå människors erfarenheter och deras tankar, känslor och handlingar.

Maria har en omfattande bakgrund i psykologi. Hon utbildade sig först till leg psykolog vid Uppsala universitet och studerade till fil dr i psykologi vid Stockholms universitet. Hennes arbetsliv har omfattat arbete som lektor med undervisning och forskning, och deltidsarbete som privatpraktiserande psykolog.

Medlem i Centrum för Fotografi och Svenska psykologförbundet.

Publikationer

Vetenskapliga publikationer

Grape, C., Sandgren, M., Hansson, L-O., Ericson, M., & Theorell, T. (2002). Does singing promote well-being?: An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson. Integrative Physiological and Behavioral Science, 38, 65-74.

Sandgren, M. (2002). Voice, soma, and psyche: a qualitative and quantitative study of opera singers. Medical Problems of Performing Artists, 17, 11-21.

Cuypers, K.F., Knudtsen, M.S., Sandgren, M., Krokstad, S., Wikström, B.M., & Theorell, T. (2011). Cultural activities and public health: research in Norway and Sweden. An overview. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 3, 6-26.

Dimdins, G., Sandgren, M., & Montgomery, H. (2016). Psychological Variables Underlying Political Orientations in an Old and a New Democracy: A Comparative Study between Sweden and Latvia. Scandinavian Journal of Psychology, 57, 437-445.

Sandgren, M. (2005). Being or becoming an opera singer. Doktorsavhandling. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Sandgren, M. (2018). Exploring personality and musical self-perceptions among singers and instrumentalists at music colleges. Psychology of Music, 47, 465-482.

Sandgren, M. (2018). How modes of instrumental practice are distributed in three musical genres and among singers and instrumentalists at music colleges. Psychology of Music, 47, 767-778.

Nilsson, A., Montgomery, H., Dimdins, G., Sandgren, M., Erlandsson, A., & Taleny, A. (2020). Beyond “liberals” and “conservatives”: Complexity in ideology, moral intuitions, and worldview among Swedish voters. (2020). European Journal of Personality, 34, 448-469.

Hansson, K, Sveningsson, M., Ganetz, H., & Sandgren, M. (2020). Legitimising a feminist agenda: The #metoo pettions in Sweden 2017-2018. Nordic Journal of Media Studies, 2, 121-132.

Novell

Sandgren, M. (2020). Kärlek när det skymmer. Äldre i centrum. https://aldreicentrum.se/signerat/kronikor/karlek-nar-det-skymmer/