Fotografi

I ett fotoprojekt undersöker Maria det rumsliga i möten mellan människor. Var börjar ett möte och var slutar det? Vad händer däremellan? Vilken betydelse har platsen för deras upplevelse av mötet?

Under pandemin ändrades förutsättningarna för möten i det fysiska rummet. Terapeuter liksom personal på andra arbetsplatser anpassade sig och genomförde samtal i det digital istället för i det fysiska rummet. Det fanns tvivel om den viktiga mänskliga kontakten skulle bära i det nya digitala mötet.

Maria söker gestalta hur människor kan uppleva terapeutiska möten i det fysiska rummet jämfört med det digitala rummet. Hon undersöker även ritualer och möjliga spår av möten.

I sin konstnärliga praktik arbetar Maria konceptuellt och kombinerar fotografi och text.