Where is the therapy

Projektet ”Where is the therapy” är tänkt att vara en samlingsplats för vad jag arbetar med. I de olika delprojekten med fotografi, musik och workshops finns psykologi med, ibland mer framträdande och ibland mindre. Namnet på projektet är en slags fråga ”Where is the therapy” som ställs att för öppna upp och uppleva möten mellan människor och förändring både konstnärligt och intellektuellt.